بسم الله الرحمن الرحیم

 🇮🇷قانون بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد   🇮🇷        

✅رضا جمشیدی وکیل پایه یک...

ادامه مطلب

  رضا جمشیدی،وکیل پایه یک دادگستری